Công trình Khu Công Nghiệp Long Khánh – Đồng Nai

– Hạng mục: Cung cấp và thảm BTN C12.5 – Khối lượng : 7.900 tấn – Thời gian: 10 ngày

Xem thêm

Công trình Nâng cấp các tuyến đường TT Xuân Lộc, Đồng Nai

Công trình Nâng cấp các tuyến đường TT Xuân Lộc, Đồng Nai

Xem thêm