Khai thác và chế biến đá cấp phối

Đá cấp phối được khai thác tại mỏ Châu Pha - Bà Rịa, Tân Cang- Biên Hoà và được xay nghiền qua máy VSI đáp ứng các tiêu chuẩn trong ngành giao thông và xây dựng.