Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường Tại Miền Nam

Tổ chức thi công thực tế ngoài công trường - Phụ trách đấu thầu, thanh…

Kỹ Thuật Trạm Trộn Bê Tông Nhựa

Tổ chức thi công thực tế ngoài công trường - Phụ trách đấu thầu, thanh…