Công trình Khu Đô Thị Nhơn Trạch – Đồng Nai

– Hạng mục: Cung cấp và thảm BTN C19 & C12.5 – Khối lượng : 8.200 tấn – Thời gian: 20 ngày  

Xem thêm

Công trình: Nâng cấp đường DT741 – Bình Phước

-Hạng mục: Cung cấp và thảm BTN -Khối lượng: 25.000 tấn -Thời gian: Từ ngày 01/03/20 đến ngày 31/03/20  

Xem thêm

Công trình Khu Công Nghiệp Long Khánh – Đồng Nai

– Hạng mục: Cung cấp và thảm BTN C12.5 – Khối lượng : 7.900 tấn – Thời gian: 10 ngày

Xem thêm

Công trình Nâng cấp các tuyến đường TT Xuân Lộc, Đồng Nai

Công trình Nâng cấp các tuyến đường TT Xuân Lộc, Đồng Nai

Xem thêm