Công trình Khu Đô Thị Nhơn Trạch – Đồng Nai

– Hạng mục: Cung cấp và thảm BTN C19 & C12.5
– Khối lượng : 8.200 tấn
– Thời gian: 20 ngày

 

 

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,