Công trình Nâng cấp các tuyến đường TT Xuân Lộc, Đồng Nai

– Hạng mục: Cào bóc và thảm BTN C12.5

– Khối lượng : 8.500 tấn

– Thời gian : 20 ngày

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,