Công trình: Nâng cấp đường DT741 – Bình Phước

-Hạng mục: Cung cấp và thảm BTN

-Khối lượng: 25.000 tấn

-Thời gian: Từ ngày 01/03/20 đến ngày 31/03/20

 

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,

  • Lorem ipsum dolor sit amet,