Chi tiết

Sản phẩm Bê tông nhựa nóng

Ngày đăng: 15-12-15

- Qui trình sản xuất Bê tông nhựa nóng :

Được sản xuất tại các trạm trộn bê tông nhựa nóng

+ Vật liệu được vận chuyển lên và cân đong bằng hệ thống cân điện tử đảm bảo chính xác, sai số nhỏ. 

+ Sau đó, các vật liệu như: đá lớn, đá vừa, đá nhỏ, cát, chất phụ gia được trộn khô với nhau được đưa vào vào buồng trộn

+ Tầm khoảng 20s nhựa đường được phun khuất trộn phun vào ở dạng sương mù trộn lẫn với các loại vật liệu khác, các cánh trộn trong buồng trộn tiếp tục khuấy trộn trong thời gian khoảng 25-30s thì được xả xuống qua cửa xả liệu của buồng trộn.

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C9.5

 

BÊTÔNG NHỰA NÓNG C12.5
BÊTÔNG NHỰA NÓNG C19