Chi tiết

Sản phẩm Bê tông nhựa nóng

Ngày đăng: 15-12-15

- Qui trình sản xuất Bê tông nhựa nóng :

Được sản xuất tại các trạm trộn bê tông nhựa nóng

+ Vật liệu được vận chuyển lên và cân đong bằng hệ thống cân điện tử đảm bảo chính xác, sai số nhỏ. 

+ Sau đó, các vật liệu như: đá lớn, đá vừa, đá nhỏ, cát, chất phụ gia được trộn khô với nhau được đưa vào vào buồng trộn

+ Tầm khoảng 20s nhựa đường được phun khuất trộn phun vào ở dạng sương mù trộn lẫn với các loại vật liệu khác, các cánh trộn trong buồng trộn tiếp tục khuấy trộn trong thời gian khoảng 25-30s thì được xả xuống qua cửa xả liệu của buồng trộn.

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C9.5

 

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C10 BÊTÔNG NHỰA NÓNG C12.5 BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C15
BÊTÔNG NHỰA NÓNG C19 BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C20 BÊ TÔNG NHỰA NÓNG C25

 

 

 

 

Bê tông nhựa nóng hạt mịn, cấp phối theo tiêu chuẩn TCVN 8819-2011