Chi tiết

Địa chỉ nhà máy sản xuất Bê tông nhựa nóng

Ngày đăng: 15-12-15

 

       

- Trạm BTNN Cần Thơ

Địa chỉ : KV Thới Lợi, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

- Trạm BTNN Bà Rịa

Địa chỉ : Khu Phố Núi Dinh, Phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa

 

- Trạm BTNN Đồng Nai                                                                                                            

Địa chỉ : Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai                       

- Trạm BTNN Soklu                                                                                                          

Địa chỉ : (Mỏ đá Soklu 2) Ấp Tín Nghĩa, Xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất, Đồng Nai